ПРИЛАГАНЕ НА СМЕСЕНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКА СРЕДА


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2018) ПРИЛАГАНЕ НА СМЕСЕНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКА СРЕДА Сборник с добри практики по проект "Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване качеството на висшето образование в България" (Проект N 582874-EPP-1-2016-2-BG-EPPKAЗ-BOLOGNA на МОН, Съфинансиран от програма "Еразъм+" на ЕС, Център за развитие на човешките ресурси), ЕА, МОН, 2018, стр. 35-45, https://www.mon.bg/upload/19694/Sbornik-dobri-praktiki.pdf COBISS.BG-ID 1560671956


 
  Статия
 смесено обучение
 Издадено
  29045
 Стоянка Георгиева-Лазарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/