Списание "Български учител" и отразяването на някои реформени идеи през първата половина на XX век


Тодорова-Колева, Мариела (2020) Списание "Български учител" и отразяването на някои реформени идеи през първата половина на XX век Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 28-29 май 2020 година, НВУ, том 2, ISSN 1314-1937 (print) 2367-7481 (CD/DVD), COBISS.BG-ID - 1277204964


 
  Доклад
 реформаторска педагогика, периодичен печат, училище
 Издадено
  29010
 Мариела Тодорова-Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/