Лидерската функция в България: Анализ на груповите отношения.


Иванов, Иван (2003) Лидерската функция в България: Анализ на груповите отношения. София, "Състояние на обществото", ИОО


 Разглеждат се различните видове лидерство и взаимоотношения с групите, както и моделите за въвеждане на трансформационно лидерство
  Статия
 Работна група, работно лидерство, трансформационно лидерство
 
  28953
 Иван Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/