География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 4 – Европа, Азия и България


Дерменджиева, Стела (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 4 – Европа, Азия и България С., Просвета, 2020, 120 с., ISBN 978-954-01-4034-6


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  28943
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/