География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 3 – Съвременно икономическо развитие


Дерменджиева, Стела (2020) География и икономика за 11. клас, профилирана подготовка, Модул – 3 – Съвременно икономическо развитие С., Просвета, 2020, 120 с. ISBN 978-954-01-4033-9


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  28942
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/