Думи за юбилея.


Дерменджиев, Атанас (2001) Думи за юбилея. Следите на Свещената книга в българската литература. – В. Търново: Faber, 2001, с. 14-15. ISBN 954-9541-94-0


 
  Отзив
 
 
  28878
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/