Литературни анализи : В помощ на учениците от X кл. / Иван Радев и др.


Налбантова, Елена (2000) Литературни анализи : В помощ на учениците от X кл. / Иван Радев и др. В.Търново : Абагар, 2000, 168 с. ISBN - 954-427-142-2 COBISS.BG-ID - 1037389796


 Учебно помагало
  Учебник / Учебно помагало
 Литературни анализи
 Издадено
  28877
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/