2019 Творби: цикъл „ТHE DOORS”, (4 творби 100х70 см; дигитален печат) - изложба "Архитектурни детайли", организатор “Група Цвят - България”, представена в 4 града


Конова, Мариета (2019) 2019 Творби: цикъл „ТHE DOORS”, (4 творби 100х70 см; дигитален печат) - изложба "Архитектурни детайли", организатор “Група Цвят - България”, представена в 4 града – В: Архитектурни детайли – фотоизложба. Каталог. „Цвят и светлина в архитектурата - VI”, ISSN 1314 – 6564, Изд. “Група Цвят - България”, София, 2019, с.28-29; произведения 69-72


  Цикълът от фотографии „THE DOORS” бе създаден през 2018 г. по време на пребиваване и творческа работа в ателиетата на Cite internationale des arts в Париж, Франция. Представените тук четири фотографии са част от по-голямо композиционно пано, включващо общо 60 фотографии на врати – колкото са дните на пребиваването ми в Париж. Досега ми до творбите на съвременни артисти от целия свят, общуването с тях, както и богатия на събития, галерии, музеи, театри, архитектура и други град, приех като съдба, като „отворена врата”, която ме приканваше ден след ден. В основата на цикъла е идеята за различните възможности, които ни се предоставят в живота – „различните по цвят врати”.
  Изложба
 Фотография, дигитален печат, композиция


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  28863
 Мариета Конова

1. Творби: цикъл „ТHE DOORS”, (4 творби 100х70 см; дигитален печат) Рецензия: Гелева, Ралица. Архитектурните детайли като художествено и методическо предизвикателство. – В: Архитектурни детайли – фотоизложба. Каталог. „Цвят и светлина в архитектурата - VI”, ISSN 1314 – 6564, Изд. “Група Цвят - България”, С., 2019, с.55, 61, 63, 64;

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/