Аспекти на възпитанието в училищна среда


Тодорова-Колева, Мариела (2020) Аспекти на възпитанието в училищна среда Либра Скорп, ISBN 978-954-471-622-6, COBISS.BG-ID – 40452616.


 
  Монография
 възпитание, училище, групова раота, деца, ученици, начална учлищна възраст, тренинг


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  28845
 Мариела Тодорова-Колева

1. Златкова-Дончева, К. (2020). Приобщаващо образование за деца в риск и деца с емоционално поведенчески проблеми. Бургас: ЛИБРА СКОРП, 470 с., ISBN:978-954-471-647-9, на стр. 360

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/