2020 Конов, Марио. Съвременна миниатюрна дърворезба. Теми и сюжети в творчеството на Кирил Томанов.


Конов, Марио (2020) 2020 Конов, Марио. Съвременна миниатюрна дърворезба. Теми и сюжети в творчеството на Кирил Томанов. Списание за изкуство „ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, Том 4, бр. 2/2020, с. 181–187 ; ил. 208–209 стр., Велико Търново: УИ”Св. св. Кирил и Методий”, издание на Факултет по изобразително изкуство при ВТУ от Международна научна конференция Визуални изследвания, 25-26 октомври 2019 г., http://journals.uni-vt.bg/vr/bul/vol4/iss2/ ISSN: 2603-381X (Online) ISSN: 2535-101X (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND


 Съвременната миниатюрна дърворезба и мястото й във визуалните изкуства днес. Разгледани са основните теми и сюжети в миниатюрните дърворезби на Кирил Томанов, както и използваните от автора материали. Направен е анализ на сложните композиции като творчески интерпретации от художника на библейските сюжети.
  Статия
 миниатюрна дърворезба, библейски сюжети


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  28840
 Марио Конов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/