Интерактивни методи на обучение в условията на родноезиковия образователен процес в I - IV клас


Мандева, Марианна (2006) Интерактивни методи на обучение в условията на родноезиковия образователен процес в I - IV клас Научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище"


 Представят се апробирани технологични варианти, подкрепящи тезата за ефективността на интерактивните учебни методи в условията на обучението по български език в началните класове.
  
 интерактивни учебни методи, розноезиков образователен процес, I - IV клас
 
  2882
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/