Съпоставка на немската система за транскрибиране HIAT-DOS 2.2 и системата за разшифроване на магнетофонен запис на ВТУ


Козарекова-Иванова, Снежана (2007) Съпоставка на немската система за транскрибиране HIAT-DOS 2.2 и системата за разшифроване на магнетофонен запис на ВТУ Христов, Паисий / Димитрова, Марийка / Гецов, Антон / Гочева, Сийка / Станчев, Свилен: Трудове на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Проблеми на българската разговорна реч. Универ


 .
  
 транскрибиране , HIAT-DOS, HIAT-DOS 2.2, системата за разшифроване на магнетофонен запис на ВТУ , ан
 
  2878
 Снежана Козарекова-Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/