Body Sensors Monitoring System for Increasing E-Learning Effectiveness.


Вълчева, Доника (2019) Body Sensors Monitoring System for Increasing E-Learning Effectiveness. 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, ISMSIT 2019 – Proceedings


 
  Доклад
 
 Издадено
  28765
 Доника Вълчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/