Graph-Based Representation of Customer Reviews for Online Stores


Вълчева, Доника (2019) Graph-Based Representation of Customer Reviews for Online Stores 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, ISMSIT 2019 – Proceedings


 
  Доклад
 
 
  28764
 Доника Вълчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/