Application of semantic technologies in bibliographic databases: A literature review and classification.


Вълчева, Доника (2019) Application of semantic technologies in bibliographic databases: A literature review and classification. Electronic Library


 
  Доклад
 
 
  28763
 Доника Вълчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/