От св. Яков Персиец - до Балканджи Йово


Попова, Елена (2018) От св. Яков Персиец - до Балканджи Йово Институт за изследване на изкуствата, БАН


 
  Доклад
 
 Непубликувано
  28762
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/