Храмът в иконата


Попова, Елена (2016) Храмът в иконата Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2016


 Научен проект.
  Монография
 
 Непубликувано
  28761
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/