Още за стенописите от XIX век в църквата "Св. Арх. Михаил", град Рила.


Попова, Елена (2019) Още за стенописите от XIX век в църквата "Св. Арх. Михаил", град Рила. Проблеми на изкуството, 4, 2019, 32-42.


 
  Студия
 
 Издадено
  28758
 Елена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/