Езикови средства за изразяване на изненада, яд и радост в ежедневни разговори на студенти с чужд език немски


Козарекова-Иванова, Снежана (2006) Езикови средства за изразяване на изненада, яд и радост в ежедневни разговори на студенти с чужд език немски Чакърова, Красимира / Черпокова, Светла: Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив 2004 и 2005 г. Издателство ИМН. Пловдив


 .
  
 изразяване на чувства, изненада, яд, радост, разговорна реч
 
  2875
 Снежана Козарекова-Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/