Linguistische Mittel zum Ausdruck von Gefühlen beim Gespräch


Козарекова-Иванова, Снежана (2003) Linguistische Mittel zum Ausdruck von Gefühlen beim Gespräch Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език. Научна конференция в чест на Международната година на езиците. В. Търново, 2003, с. 50-55


 .
  
 Gefühl, Emotion, Ausdruck von Emotionen, Ausdruck von Gefühlen, Ausdruck von Gefühlen
 
  2871
 Снежана Козарекова-Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/