'Каменната пластика от средновековната българска столица Търново'


Ангелова, Маргарита (2017) 'Каменната пластика от средновековната българска столица Търново' Велико Търново, издателство 'Фабер'.


 Скулптурата в средновековно Търново, капители, колони, конзоли, саркофази, декорации. Предназначение, функции, сюжети, състояние на паметниците.
  Превод
 Каменна пластика, релефна пластика, паметници, проучвания, Второ българско царство, средновековно Търново.
 Издадено
  28696
 Маргарита Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/