Бащите на конституцията. Лекарите: между професионалния дъли и националната отговорност,


Палангурски, Милко (2019) Бащите на конституцията. Лекарите: между професионалния дъли и националната отговорност, Конституция и държавност, В. Търново, 2019, УИ "Св.св.Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-206--2, 62-76.


 Участие на лекарите в узработването на основния закон на страната.
  Статия
 лекари, конституция, демократична система


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  28692
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/