Шестото Велико народно събрание и изработването на Конституцията от 1947 г. - В: Конституция и държавност. Доклади от научна конференция по повод 70-годишнината от приемането на втората българска конституция. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с.124 -142. ISBN 978-619-208-206-2


Григорова, Лора (2019) Шестото Велико народно събрание и изработването на Конституцията от 1947 г. - В: Конституция и държавност. Доклади от научна конференция по повод 70-годишнината от приемането на втората българска конституция. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с.124 -142. ISBN 978-619-208-206-2 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  28691
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/