"Тривиална ли е научната фантастика?" (на немски език)


Петков, Марин (2004) "Тривиална ли е научната фантастика?" (на немски език) Сборник „Texte aus dem Supermarkt. Beiträge zur Trivialliteratur“, Shumen, стр. 44 – 56.


 -
  
 тривиална литература, научна фантастика
 
  2861
 Марин Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/