"Немско - български етимологични двойки думи и тяхното приложение в преподаването на чужд език" (на немски език


Петков, Марин (2003) "Немско - български етимологични двойки думи и тяхното приложение в преподаването на чужд език" (на немски език Научни трудове на Пловдивския университет, т. 41, кн. 1, Филология, Пловдив, стр. 377 – 385.


 -
  
 етимология, чуждоезиково обучение на немски език
 
  2860
 Марин Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/