Via militaris и развитието на римската имперска стратегия


Жеков, Живко (2019) Via militaris и развитието на римската имперска стратегия Империи и имперско наследство на Балканите. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов. Том I. Античност и средновековие. Пловдив, 2019, 35–50. ISBN 978-954-8536-32-5 (Print)


 
  Статия
 
 Издадено
  28587
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/