Пелопонеската война и концепцията за хегемония в Елада


Жеков, Живко (2019) Пелопонеската война и концепцията за хегемония в Елада Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Година II (XXXIV), 2018. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор Красимира Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018, 47–61. ISSN 2603-3534 (Print)


 
  Статия
 Пелопонеска война, Атина, Спарта, Тива, полиси.
 Издадено
  28586
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/