Реформата на Гай Марий – митове и реалност


Жеков, Живко (2019) Реформата на Гай Марий – митове и реалност България, Българите и Европа – мит, история, съвремие. т. XIII. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 9–26. ISSN 2603-3895 (Print)


 
  Статия
 Гай Марий, легиони, кохорти, манипули, легионери
 Издадено
  28584
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/