Легионите през домината – иновации и традиции


Жеков, Живко (2019) Легионите през домината – иновации и традиции Късноримският кастел “Ковачевско кале” и българските земи през IV – VI век“. Том II. Ред. О. Александров. Велико Търново: Фабер, 2019, 114–126. ISBN 978-619-00-1029-6


 
  Статия
 Доминат, Римска империя, легиони
 Издадено
  28583
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/