Етнология, културна антропология и история


Жеков, Живко (2018) Етнология, културна антропология и история Насоки в академичното изследване и преподаване на етнология и антропология. Рец. Ф. Толуди. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 23–33. ISBN 978-954-07-4595-4


 
  Статия
 
 Издадено
  28582
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/