Генезис и развитие на одриската държавност


Жеков, Живко (2019) Генезис и развитие на одриската държавност Thracia, XXIV, ΕΠΟΠΤΕΙΑ In honorem annorum LXXXV ALEXANDRI FOL. Eds. V. Lozanova-Stancheva, V. Fol. Sofia, 2019, 272–288.


 
  Статия
 
 Издадено
  28581
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/