Древна Елада и Изтокът VIII – IV в. пр. Хр.


Жеков, Живко (2019) Древна Елада и Изтокът VIII – IV в. пр. Хр. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”,427 с. ISBN 978-619-208-203-1


 
  Монография
 Древна Елада, Ахеменидска Персия, Сайски Египет, Атина, Спарта
 Издадено
  28580
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/