"Уредбата на канцеларията на император Максимилиан I – изследвания върху графемната система" (на немски език)


Петков, Марин (2001) "Уредбата на канцеларията на император Максимилиан I – изследвания върху графемната система" (на немски език) Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis, Heft 1, стр. 21 – 46.


 -
  
 графемна система
 
  2858
 Марин Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/