"Топоними от келтски произход в немскоезимното землище" (на немски език


Петков, Марин (1998) "Топоними от келтски произход в немскоезимното землище" (на немски език Сборник доклади от Юбилейната научна сесия, организирана от ВВОВУ “Васил Левски”, книжка 62, Филологии, част ІІ, Велико Търново, стр. 56 – 59.


 -
  
 келтски, топоними, землище
 
  2857
 Марин Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/