Проучване и реставрация на стенописи от XI–XII век и XIX век в църквата "Св. арх. Михаил" в гр. Рила, 2018


Прашкова, Миглена (2018) Проучване и реставрация на стенописи от XI–XII век и XIX век в църквата "Св. арх. Михаил" в гр. Рила, 2018 Храм "Св. арх. Михаил", гр. Рила


 През 2018 г. е завършена реставрацията на стенописите от двата живописни слоя (XI–XII в. и XIX в.) в църквата "Св. арх. Михаил" в гр. Рила. М. Прашкова е автор на проекта за реставрация и ръководи проучването, разкриването, реставрацията и експонирането на стенописите.
  Изложба
 църква "Св. арх. Михаил" в гр. Рила, стенописи, Средновековие, Възраждане, проучване, реставрация
 Издадено
  28564
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/