"Келтските заемки в немски език" (на немски език)


Петков, Марин (1998) "Келтските заемки в немски език" (на немски език) Сборник доклади от Юбилейната научна сесия, организирана от ВВОВУ “Васил Левски”, книжка 62, Филологии, част ІІ, Велико Търново, стр. 50 – 55.


 -
  
 келтски, заемки, немски език
 
  2856
 Марин Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/