Проучванията по най-нова истария на България на страниците на списание „Епохи“ (1993 – 2018). – Епохи, том XXVII, кн. 1, с. 205 – 221. ISSN: 2534 - 8418 (Online); ISSN: 1310 - 2141 (Print)


Григорова, Лора (2019) Проучванията по най-нова истария на България на страниците на списание „Епохи“ (1993 – 2018). – Епохи, том XXVII, кн. 1, с. 205 – 221. ISSN: 2534 - 8418 (Online); ISSN: 1310 - 2141 (Print) Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  28549
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/