Щрихи към живота и дейността на д-р Невена Събева Попова. – Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Година II (XXXIV), 2018. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018 , с. 729 – 746. ISSN 2603-3534 COBISS.BG-ID - 1285467876


Григорова, Лора (2018) Щрихи към живота и дейността на д-р Невена Събева Попова. – Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Година II (XXXIV), 2018. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2018 , с. 729 – 746. ISSN 2603-3534 COBISS.BG-ID - 1285467876 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  28547
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/