Щрихи към политическия портрет на Кимон Геолгиев. – Сборник доклади от юбилейна научна конференция „140 години военно образование – традиции и перспективи“. Велико Търново: Издателски комплекс НВУ „Васил Левски“, 2019, с. 162 – 172. ISBN 978-954-753-283-0 COBISS.BG-ID - 1290606308


Григорова, Лора (2019) Щрихи към политическия портрет на Кимон Геолгиев. – Сборник доклади от юбилейна научна конференция „140 години военно образование – традиции и перспективи“. Велико Търново: Издателски комплекс НВУ „Васил Левски“, 2019, с. 162 – 172. ISBN 978-954-753-283-0 COBISS.BG-ID - 1290606308 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  28546
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/