„Червеният терор” срещу елита на Велико Търново – щрихи към биографията на „безследно изчезналия” д-р Стефан Караиванов. – В: Гласове на миналото. Проект „Преживяно минало”. Т. 2. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 103–118. ISBN 978-619-00-0824-8 COBISS.BG-ID – 1287438052


Григорова, Лора (2018) „Червеният терор” срещу елита на Велико Търново – щрихи към биографията на „безследно изчезналия” д-р Стефан Караиванов. – В: Гласове на миналото. Проект „Преживяно минало”. Т. 2. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 103–118. ISBN 978-619-00-0824-8 COBISS.BG-ID – 1287438052 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  28545
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/