Как да развиваме ключови компетентности чрез интердисциплинарен подход


Георгиева, Виолета (2019) Как да развиваме ключови компетентности чрез интердисциплинарен подход Сборник Добри образователни практики. Формиране на ключови компетентности. Велико Търново: Издателство „Слово“, с. 14–24. ISBN 978-619-212-069-6. Велико Търново


 Предлаганият текст тематизира възможностите за „връщане“ на отговорността за обучението на подрастващите в ръцете на техните образователи (родители и преподаватели) в контекста на споделяното от автора разбиране за педагогическата свобода на учителите да създават форми на обучение за повишаване мотивацията на децата и за развиване на техните компетентности.
  Статия
 компетентност, компетенции, компетентностентностно ориентиран подход, интердисциплинност, метапредметни знания


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  28517
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/