Още една възможност за самоподготовка. (Бонева, В., Р. Ангелова. Тестове по история на България. В. Търново: Фабер, 2004.)


Георгиева, Виолета (2005) Още една възможност за самоподготовка. (Бонева, В., Р. Ангелова. Тестове по история на България. В. Търново: Фабер, 2004.) История, № 2–3, София:МОН, с. 117–120. Print ISSN 0861-3710. COBISS.BG-ID - 1119643620. София


 Рецензия на сборник с тестови задачи по история на България, създадени от Вера Бонева и Росица Ангелова, преподаватели в ШУ "Епископ Константин Преславски", за подготовка на кандидат-студенти по история.
  Рецензия
 история на България, тестове, оценяване
 Издадено
  28505
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/