Писмената проверка на постиженията на учениците и стандартите по история.


Георгиева, Виолета (2001) Писмената проверка на постиженията на учениците и стандартите по история. История и цивилизация за 11 клас. Тестове. В. Търново: Издателство „Слово“, с. 5–9. ISBN 954 439 710-8. Велико Търново


 В настоящия текст са разгледани въпроси, свързани с тестовата проверка в обучението по история. По този начин е представен наборът от тестови задачи по история, създадени като допълнителен ресурс към всяка урочна единица от учебника по история за 11. клас на издателство "Слово" - Велико Търново.
  Статия
 оценка, оценяване по история, тестове, тестови задачи
 Издадено
  28504
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/