Умеем ли да пишем по история?


Георгиева, Виолета (2003) Умеем ли да пишем по история? На матура и кандидат-студентски изпит по история. Учебно пособие. В. Търново: Издателство „Слово“, с. 7–14. ISBN 978-954-439-762-3. Велико Търново


 Текстът е част от учебното пособие, разработено от екип преподаватели и предназначено за подготовката на кандидат-студентския изпит по история във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". В статията са изяснени специфичните особености и са предложени конкретни стъпки за тренировъчна работа за създаване на вслючените в изпита писмени текстове по история.
  Статия
 писмен документ, изображение, аргументативен текст, писмени работи
 Издадено
  28503
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/