Писмените работи в обучението по история – ретроспекции и съвременни тенденции.


Георгиева, Виолета (2005) Писмените работи в обучението по история – ретроспекции и съвременни тенденции. Сборник „Историческо образование”, В. Търново: Издателство „Фабер”, 2005, с. 88–100. Велико Търново


 В статията е направен ретроспективен преглед на създаването на ученически писмени текстове в обучението по история в периода от Освобождението до съвременността.
  Статия
 писмени работи, обучение по история, училище, педагози
 Издадено
  28502
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/