"Маминото детенце" - между патриархалния и "новия" морал


Налбантова, Елена (1999) "Маминото детенце" - между патриархалния и "новия" морал Любен Каравелов. Маминото детенце. В. Търново : Слово, 1999, 112 с. ISBN - 954-439-553-9 COBISS.BG-ID - 1034222052


 Наблюдения над структурата и посланията на повестта "Маминото детенце"
  Книга
 Любен Каравелов, "Маминото детенце", анекдоти
 Издадено
  28499
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/