Алманах за IX клас. Уч. помагало. Ч. 2: Българска възрожденска литература. Литературознание, ез., стилистика, методика. - 511 с.


Налбантова, Елена (1994) Алманах за IX клас. Уч. помагало. Ч. 2: Българска възрожденска литература. Литературознание, ез., стилистика, методика. - 511 с. В. Търново : Слово, 1994


 Помагалото съдържа материали за Паисий, Софроний, П. Р. Славейков, Н. Геров, Г. С. Раковски, Г. Пърличев, В. Друмев, Д. Войников, Л. Каравелов, Хр. Ботев
  Учебник / Учебно помагало
 Българска възрожденска литеатура, проза, поезия, драма
 Издадено
  28491
 Елена Налбантова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/