История и цивилизации за 10. клас.


Георгиева, Виолета (2019) История и цивилизации за 10. клас. София: Издателство „Рива", Ред. Светла Петрова, 284 с., ISBN 978-619-225-112-3. София


 Учебникът е разработен в съответствие с ДОС и новата учебна програма по история и цивилизации за 10. клас.
  Учебник / Учебно помагало
 история и цивилизации, Праистория, тракийска цивилизация, средновековна българска държава, османско владичество, Българско възраждане, Княжество България, Източна Румелия, Царство България, комунистически режим, Европейски съюз


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Social sciences, economic sciences and law
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  28489
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/