„Червеният терор“ срещу елита на Велико Търново – щрихи към биографията на „безследно изчезналия“ д-р Стефан Караиванов.


Георгиева, Виолета (2018) „Червеният терор“ срещу елита на Велико Търново – щрихи към биографията на „безследно изчезналия“ д-р Стефан Караиванов. Гласове на миналото, Проект „Преживяно минало“, Сборник доклади от научна конференция, 10–11 октомври 2014 г., Т. 2, /ред. кол. Анка Игнатова, Лора Дончева, Виолета Стойчева/, В. Търново: Издателство „Фабер“, с. 103–118. ISBN 978-619-00-0824-8. COBISS.BG-ID – 1287438052. Велико Търново


 Изследването е посветено на личността на д-р Стефан Караиванов, градски лекар на В. Търново в годините преди Втората световна война, един от "безследно изчезналите" интелектуалци в първите седмици след 9.09.1944 г.
  Статия
 медицина, комунистически режим, червен терор


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  28488
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/