История и цивилизации 7. клас: тетрадка.


Георгиева, Виолета (2018) История и цивилизации 7. клас: тетрадка. София: ИК „Рива“ АД, 2018, 83 с. ISBN 978-619-225-082-9. COBISS.BG-ID – 1288049124. София


 
  Учебник / Учебно помагало
 тренировъчни задачи, самостоятелна работа, Българско възраждане, Княжество България, Източна Румелия, Царство България, комунистически режим, демокрация


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  28485
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/